| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Computerles Bevolking

Page history last edited by PBworks 18 years, 1 month ago

Bevolking in beweging

 

Ga naar de site http://www.cbs.nl In de linkerbalk zie je Bevolking, kies daar voor Bevolkingsteller.

1. Hoe groot is de bevolking van Nederland nu? …………………………..

 

Ga naar Cijfers, dan Kerncijfers en kies voor Bevolking. Onder bevolking zie je staan Meer Cijfers, klik deze optie aan. Kies voor de volgende vraag voor Geboorte.

2. Hoeveel mensen zijn er in 2002 geboren? ……………………………….

Kijk bij ‘Totaal levendgeborenen’.

3. Is dat meer of minder in vergelijking met 2001?…………………………

 

Ga een pagina terug en kies onder bevolking nu voor Sterfte.

4. Hoeveel mensen zijn er in 2002 overleden?………………………………

Kijk bij “Totaal overledenen absoluut”.

5. Hoeveel mensen zijn er in 2001 overleden?………………………………

 

6. Is er voor 2002 een sterfte- of geboorteoverschot?………………………

Gebruik HB bladzijde 63 om op te zoeken wat geboorteoverschot of sterfteoverschot is.

 

7. Zie HB blz. 63. Wat is het sterftecijfer?……………………………………..

8. Wat was dat in 2002?………………………………………………………...

9. Was dat meer of minder in vergelijking met 2001?……………………….

 

Hoeveel mensen er op een vierkante kilometer in een bepaald gebied wonen, heet de bevolkingsdichtheid.

Ga naar http://www.landenweb.net/ en onderzoek daar de bevolkingsdichtheid van een aantal landen.

Kies Nederland en dan Bevolking.

10. Zoek in de eerste alinea op hoeveel mensen er per vierkante kilometer (km2) in Nederland wonen. …………

11. Kies nu Groenland en Bevolking.

Hoeveel mensen wonen daar op een km2?……………

12. Tot slot kies je voor Zwitserland en Bevolking. Kijk in de alinea onder de foto van Bern.

Hoeveel mensen wonen daar op een km2?……………

 

13. In veel landen wonen er in een bepaalde streek veel meer mensen dan in een andere streek. Waar wonen de meeste mensen in Nederland denk je?……………………………………………………………………..

14. Waar zullen de minste mensen wonen denk je?………………………

15. Binnen Zwitserland zijn ook grote verschillen in bevolkingsdichtheid. Hoe komt dat? Lees de alinea over bevolkingsdichtheid in Zwitserland nog eens goed.

 

Vul aan:

In de stedelijke gebieden wonen…………………………………………..

In de Alpen wonen…………………………………………………………..

Op de Zwitserse Hoogvlakte……………………………………………….

Dat heeft te maken met de hoogteverschillen dat noem je ook wel het………

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.