| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Intern linken - nieuwe pagina: 2 manieren

Page history last edited by PBworks 18 years, 2 months ago

Hoe maak je een nieuwe pagina in deze Wiki?(2 manieren)

1. Gebruik CamelCase. Type een woord met MeerderHoofdLetters(of type NewPage), waardoor er automatische een link naar die nieuwe pagina wordt gemaakt.

Een onderbroken lijntje eronder betekent dat deze nog niet bestaat.

 

-of-

 

2. Gebruik[haakjes]. Je kunt [haakjes] rond ieder woord zetten om een nieuwe pagina te maken bv, als je pagina genaamd bronnen wilt maken type je gewoon [bronnen].

 

 

Een bestaande pagina doe je op dezelfde manier door de titel van die pagina tussen haakjes te zetten.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.