| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

test

Page history last edited by PBworks 16 years, 3 months ago

 

heeft de handschoen opgepakt en zelf online- en interactief lesmateriaal ontwikkelt. Het gaat om zeven onderdelen die rondom het maken van een goede kaart zijn gegroepeerd. De leerling wordt uitgedaagd om in de rol van een reisbureau- medewerker te stappen en een presentatie voor te bereiden voor een groep kritische reizigers die een wereldreis wil maken.

Leerlingen kunnen zelf bepalen of ze alle of enkele onderdelen al goed genoeg beheersen (instaptoets). Na het doorwerken van een onderdeel volgt een eindtoets met feedback.

Handleiding voor de docent aanwezig. Bedoeld voor de onderbouw, maar ook bovenbouwleerlingen kunnen hun 'vaardigheden' nog eens

 

YouTube plugin error

 

nalopen wanneer er kaarten moeten worden gemaakt voor PO of PWS.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.