| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

WhatWikiIs

Page history last edited by PBworks 16 years, 3 months ago

Een WiKi is een fantastisch gereedschap om samen iets te schrijven. WikI komt uit het Hawaiiaans en betekent snel.

Elke bezoeker kan een pagina wijzigen een aanpassen aan de actualiteit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat zo'n pagina er beter van wordt!

Wiki is een eenvoudige tekstverwerker. De programmaeertaal is HTML, maar zonder enige kennis daarvan kun je in WiKi werken. De opmaakknoppen aan de bovenkant van het bewerkingsscherm geven enige mogelijkheden tot opmaak. Het is beperkt, maar in de praktijk zijn ze ruim voldoende gebleken.

 

Wil je eerst oefenen, ga dan naar de zandbak (Sandbox. In WiKistyle kun je de fijne kneepjes van WiKi leren. Veel plezier!

 

Een Wiki is ook een goede manier om kennis te delen in een groep. Dat kun je leerlingen ook laten doen als ze samen aan een project werken! Een docent kan meelezen en zo zien hoe het werk vordert.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.